Casino İşletmecileri Birliği

Dokümanlar

Beden Eğitimi Ve Spor Yasası

Belediyeler Yasası

CIB Yasası

Gelir Vergisi Yasası

İş Yasası

İyi İdare Yasası

Kamu Alacaklarının Tahsili Yasası

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Yasası

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası

Para Ve Kambiyo Yasasi

Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası

Şans Oyunları Yasası

Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası

Vergi Usül Yasası

Bilişim Suçları Yasası

Müşterek Bahis Tüzüğü

Şans Oyunları Tüzüğü

Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma Yasası Tüzüğü

Yabancilarin Calisma Izinleri Tuzugu

Özel Güvenlik Hizmetleri Tüzüğü

Özel Güvenlik Hizmetleri Eğitim Tüzüğü

Özel Güvenlik Hizmetleri Kimlik Tüzüğü

Özel Güvenlik Hizmetleri Üniforma Tüzüğü

İkamet İzinleri Ve Vizeler Tüzüğü 561-2019

Kolan British Hastanesiyle yapılan Protokol

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Protokolü

Yüksek İdare Mahkemesi'nin Kararı